+3851 3040 200 info@mcs.hr

Objave

Novosti

Međunarodni kongres Futur Z 2018.

Kao i svake godine sudjelovali smo na Futur Z kongresu koji se održao 16. – 18.11.2018. u Op...

Događanja u listopadu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Listopad je bio pun različitih događanja iz svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. N...

MCS Grupa na događanjima patronažne zaštite i palijativne skrbi u rujnu i listopadu

Rujan i listopad obilježili su simpoziji i konferencije na temu patronažne zdravstvene zašti...

MCS Grupa na konferenciji Zdravstveni sustav i politika

Predstavnici MCS Grupe prisustvovali su na 13. Konferenciji „Zdravstveni sustavi i zdravstven...

MCS Grupa na XI. Simpoziju medicinskih sestara zdravstvene njege u kući

MCS Grupa sudjelovala je na XI. Simpoziju medicinskih sestara zdravstvene njege u kući 25. svi...

« Starije objave