MCS Grupa na XI. Simpoziju medicinskih sestara zdravstvene njege u kući

28.05.2018

Novosti

MCS Grupa sudjelovala je na XI. Simpoziju medicinskih sestara zdravstvene njege u kući 25. svibnja u Hotelu Sv. Martin, Sv. Martin na Muri.

Simpozij „Utjecaj obrazovanja u djelatnosti zdravstvene njege i fizikalne terapije na poboljšanje kvalitete usluga u kući bolesnika” organizirala je Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući, pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Međimurske županije.

Na simpoziju je bilo govora o tome utječu li obrazovanje i dodatno usavršavanje na sigurnost pacijenata, a svoja izlaganja imale su medicinske sestre i tehničari iz zdravstvene njege u kući.

Djelatnici MCS Grupe predstavljali su Medicus.Net program za djelatnost Zdravstvene njege u kući.

Zahvaljujemo svima koji su nas posjetili na simpoziju!