O nama

O MCS Grupi

MCS Grupa d.o.o. vodeći je hrvatski proizvođač informacijskih sustava u zdravstvu od 1999. godine. Kao tim, MCS Grupa prošla je dugačak put neprekidnog razvoja i napredovanja od samih početaka, a danas se i dalje razvijamo u istom smjeru, neprekidno šireći lepezu svog portfolia proizvoda i usluga uz rast zadovoljstva korisnika.

Svi sustavi MCS Grupe su inovativni, web bazirani i fleksibilni u odnosu na zahtjeve tržišta te kao takvi jedinstveni i velika prednost. Oni pokrivaju isključivo područje složenih cloud rješenja za zdravstvo te srodne djelatnosti kao što su: sustav elektronskog naručivanja, napredne analize medicinskih podataka, sustav potpore u odlučivanju i sl.

Danas MCS grupu, vodeću tvrtku u ovom segmentu, čini veliki tim od 40 stalno zaposlenih djelatnika kojima je cilj ostvariti puni potencijal kroz osobni te profesionalni razvoj u okruženju povjerenja, temeljenom na znanju i radu kao osnovnim vrijednostima na zadovoljstvo korisnika.

Projektiranje, razvoj, implementacija i održavanje vlastitih web baziranih programskih rješenja (software) naša je tajna uspjeha.

U svakodnevnoj komunikaciji sa korisnicima pronalazimo nova rješenja, nadograđujemo već postojeće sustave kako bismo našim postojećim i potencijalnim korisnicima osigurali funkcionalnost sustava prema njihovim željama i potrebama te istovremeno ostvarili dodatne prednosti u obliku uštede vremena, oslobađanja administrativnog dijela posla te brige oko implementacije promjena obzirom na centraliziranu administraciju naših sustava.

Vizija

Djelovati kao tvrtka s reputacijom pružatelja proizvoda i usluga u domeni informacijskih rješenja u medicini te daljnjim neprekidnim razvojem sustava učvrstiti svoju vodeću tržišnu poziciju na području RH, proširiti tržište poslovanja prema inozemstvu, kroz razvoj informacijskih rješenja, a posebice strateških proizvoda – Medicus.Net-a, Zdravlje.Net-a i e-Naručivanja.

Misija

Razvijati postojeća i i proizvesti nova informacijska rješenja za rad u medicini, unutar poduzeća postići stimulativno okruženje i operativnu uspješnost, proširiti ugled među klijentima kroz stalno poboljšanje razine i kvalitete usluge  i time ojačati svoju konkurentnost i položaj na tržištu.

Povijest MCS Grupe

Kronološka povijest MCS Grupe sadrži impresije o važnim točkama u razvoju tvrtke od 1992. godine do danas

 1. 2017

  MCS Grupa je, u suradnji s partnerskom kućom BTL d.o.o., za sve korisnike Medicus.Net programa razvila potpunu integraciju sa sustavom CardioPoint™ za snimanja EKG, KMAT i SPIRO. Takvo rješenje omogućava prihvat snimljenog EKG-a, KMAT-a i SPIRO nalaza „jednim klikom“ te pohranu izravno u zdravstveni karton pacijenta.

 2. 2016

  MCS Grupa je pobijedila na javnom natječaju u Litvi, u organizaciji litavske Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te se time pridružila Izvođačima na Twinning komponenti projekta “Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka”.

 3. 2015

  MCS Grupa d.o.o. uspješno je završila recertifikaciju HZZO-a za Medicus.Net program Primarne (Opća/obiteljska medicina, Dentalna medicina, Zdravstvena zaštita predškolske djece, Zdravstvena zaštita žena) i Izvanbolničke specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite.

 4. 2014

  U suradnji s partnerskom kućom BTL d.o.o., pokrenut je projekt integracije sustava snimanja EKG-a, u svrhu razvoja cjelovitog rješenja pohrane EKG snimke u karton pacijenta. Takvo rješenje omogućilo je prihvat snimljenog EKG signala, pregled EKG zapisa, pohranjivanje u zdravstveni karton, arhivu te obradu u kartonu, mogućnost ispisa na A4 papiru te slanjem mailom na konzultaciju, što prije svega, daje rezultat znatno manjeg utroška vremena na obradu svih navedenih aktivnosti u dosadašnjem postupku rada.

 5. 2013

  MCS Grupa je postala nositelj međunarodnog certifikata o informacijskoj sigurnosti, ISO norme 27001, certifikata kojim je zaokružila svoj koncept upravljanja informacijskom sigurnošću te kvalitete isporuke proizvoda i usluga, koji potvrđuje već ranije uvedeni certifikat ISO 9001. Uspješno je pokrenuta suradnja s partnerskom kućom Ericsson Nikola Tesla d.d., na projektu „Nabava računalnih programa za potrebe Nacionalnih zdravstvenih programa za rano otkrivanje raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice“. Iste godine sklopljen je ugovor o suradnji s Ericsson Nikola Tesla d.d., za zajedničku suradnju na još jednom projektu „Sustav e-naručivanje® pacijenata za vanbolnički SKZZ (Središnji kalendar za vanbolnički SKZZ)“. Ova godine je važna zbog  početaka poslovne suradnje s partnerskim kućama u vidu povezivanja i unapređenja poslovnih procesa u zdravstvu na još većem nivou.

 6. 2012

  MCS Grupa pokrenula je veliko unapređenje cjelokupne tehnološke infrastrukture. Uloženo je u najmoderniju IBM serversku opremu, novi sustav telefonije, uspostavljeni su jasno definirani poslovni procesi koji se tiču cijele organizacije. Sjedište poduzeća preseljeno je u novi radni prostor u kojem djelatnici MCS Grupe djeluju u puno udobnijem i prostranijem okruženju. Pokrenuta je informatizacija rada Zavoda za hitnu medicinu. Analizirajući zahtjeve i potrebe Zavoda za hitnu medicinu i danas konstantno radi na prilagodbi informatičkog rješenja poslovnim procesima unutar Zavoda. ZHM Sisačko moslavačke županije i ZHM Dubrovačko neretvanske županije prepoznale su inicijativu MCS Grupe za podizanje kvalitete rada te kroz ukazano povjerenje, surađujući s MCS grupom, svojim prijedlozima doprinose unapređenju Medicus.Net programa u području rada Zavoda. Istu godinu je obilježio i početak razvoja mobilne aplikacije mMedicus.Net koja će liječnicima pružiti mogućnost pregleda podataka svojih  pacijenata, a u kasnijim fazama i ažuriranje podataka te razmjenu (slanje) podataka i informacija s pacijentima. Medicus.Net je prilagođen procesu rada patronažnih sestara. U Medicus.Net programu danas radi više od 700 patronažnih sestara diljem Republike Hrvatske.

 7. 2011

  Medicus.Net® je prošao certifikaciju za sve djelatnosti Izvanbolničko specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (G9).

 8. 2010

  MCS Grupa je isporučila sustav Medicus.Net u sve ordinacije PZZ u Republici Makedoniji korištenjem elektronske smart kartice umjesto klasične zdravstvene. Istu godinu obilježilo uvođenje alata za upravljanje tvrtkom i stalno poboljšanje poslovanja – standard za upravljanje kvalitetom ISO 9001, koji sadrži međunarodno primjenjive zahtjeve za kvalitetu proizvoda, usluga i razvoja. Osim toga ovaj standard pruža smjernice za poboljšanje učinkovitosti organizacije i njezino upravljanje na usmjeren i sustavan način te za osiguranje kontinuiranog napretka.

 9. 2008

  Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić iz ordinacije svoje liječnice primarne zdravstvene zaštite, svečano je otvorio sustav izravnog naručivanja pacijenata iz ordinacije PZZ u ordinacije SKZZ putem Interneta.

 10. 2007

  Tadašnji premijer Republike Hrvatske dr. Ivo Sanader službeno je otvorio informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite RH (CEZIH PZZ). Sustav je svečano pušten u rad izravno iz ordinacije dr. Katarine Mioč koja koristi Medicus.Net.

 11. 2006

  U veljači MCS Grupa d.o.o. je s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi RH potpisala Aneks Ugovoru o informatizaciji PZZ u Republici Hrvatskoj te je njime stekla pravo potpuno slobodnog tržišnog nastupa i neograničeno pravo prodaje sustava Medicus.Net na cijelom području Republike Hrvatske. Medicus.Net program službeno je certificiran od strane HZZO-a, što znači da je Medicus.Net u potpunosti prilagođen potrebama komunikacije sa sustavom CEZIH. U studenom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdalo je MCS Grupi odobrenje za rad za programsku podršku ordinacijama primarne zdravstvene zaštite Medicus.Net.

 12. 2005

  Započinje uspješni Pilot projekt koji je trajao do početka 2008.godine. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb Centar  s drugim ustanovama, pušten je u rad integralni sustav e-naručivanje®za cijeli grad Zagreb punog naziva „Sustav elektronskog naručivanja specijalističko konzilijarnih usluga izravno iz ordinacija PZZ u Gradu Zagrebu“.

 13. 2004

  Započela je uspješna suradnja s Domovima zdravlja Zagreb Zapad, DZ Željezničari te mnogim drugim poliklinikama.

 14. 2003

  Na međunarodnom nadmetanju za program za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj koje je 2003. godine provelo Ministarstvo zdravstva RH, programsko rješenje Medicus.Net je u velikoj međunarodnoj konkurenciji izabrano i certificirano za rad u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Slijedom toga MCS Grupa je s Ministarstvom zdravstva RH potpisala Ugovor o informatizaciji ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj klasa: UP-I011-01/02-01-0125, ur.broj 534-01/03/28. Istim Ugovorom ugovoreno je opremanje cca 600 ordinacija primarne zdravstvene zaštite u gradu Zagrebu i Međimurskoj županiji s programom Medicus.Net.

 15. 2002

  Potpisan je ugovor o suradnji i distribuciji proizvoda sa vodećim svjetskim proizvođačem BI softvera MicroStrategy iz USA te je započela uspješna suradnja koja i danas traje sa Domovima zdravlja Zagreb Centar, Zagreb Istok, Zaprešić, poliklinikama na području Zagreba i mnogim drugima. Iste godine potpisan je i ugovor o suradnji sa uglednom tvrtkom Ericsson Nikola Tesla vezan uz zajedničke projekte za Medicus.Net.

 16. 1999

  Osnovana je MCS Grupa d.o.o. čija je primarna djelatnost izrada web baziranih sustava za zdravstvo. Medicus.Net je prvo web bazirano programsko rješenje namjenjeno za rad u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

 17. 1992

  1992. godine, vlasnici MCS informatičkog inženjeringa započinju s razvojem aplikativnog software-a i podrškom liječnicima u opremanju ordinacija računalnom opremom. U ovom periodu tvrtka se najviše bazirala na pružanje potpore u podizanju standarda informatičke opremljenosti općenito (računala, mrežna infrastruktura, programska podrška…) za Specijalnu bolnicu za kronične bolesnike Novi Marof, Psihijatrijsku bolnicu Vrapče, Psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan, Varaždinske toplice, Kliniku za tumore, domove zdravlja i mnoge druge.