MCS tim

Vjerujemo da je konstantno usavršavanje zaposlenika općenito temeljni resurs za poslovni uspjeh. Stoga naši zaposlenici posjeduju brojne certifikate, završavaju tečajeve iz različitih područja, usavršavaju se i educiraju.

75% naših zaposlenika je u mlađoj životnoj dobi, odnosno do 40 godina starosti.

MCS Grupa svjesna je da na sve veće i dalekosežnije izazove industrije i tržišta, s kojima se suočava svakodnevno, odgovara isključivo i prvenstveno svojim radom, znanjem, iskustvom, stručnošću i kvalitetama, koje čine njeni kadrovi. MCS Grupa poznaje činjenicu da je ljudski kapital najveći faktor koji igra ulogu u tržišnom natjecanju s konkurencijom, budući da su svi ostali resursi više-manje svima podjednako dostupni. Upravo zbog toga su motiviranost, entuzijazam, proaktivnosti i neprestano nastojanje povećanja efikasnosti prisutni kod svakog zaposlenika MCS Grupe.

Trenutno zapošljavamo više od 35 osoba koji rade u različitim odjelima:

Menadžment

MCS Grupom rukovodi Mendžment koji zahvaljujući znanju, iskustvu i vještinama igra važnu ulogu u organizaciji cjelokupnog poslovanja poduzeća.

 

Prodaja i marketing
Odjel prodaje i marketinga zadužen je za marketinške aktivnosti i prodaju Medicus.Net programa, eNaručivanja, Zdravlje.Net-a, mMedicus.Net-a te ostalih proizvoda i usluga. Marketinški dio aktivnosti usmjeren na sudjelovanja u kreiranju poslovne strategije društva, istraživanju tržišta, promotivnim aktivnostima, poticanjima lojalnosti kupaca i odnosima s javnošću. Prodajnim aktivnostima odjel definira i ažurira baze korisnika, kategorizacije klijenata te definira i upravlja komercijalnim uvjetima. Prezentacije Medicus.Net programa i ostalih proizvoda i usluga iz portfolia tvrtke te praćenje reakcija korisnika na ponuđeno, analize upita, pregovori te definiranje komercijalnih uvjeta putem ponuda, svakodnevni su izazovi s kojima se Odjel susreće.

Odjel ima krovnu ulogu u vođenju web stranice i društvenih mreža.

Odjel prodaje i marketinga uz Ured direktora ima krovnu ulogu u definiranju strateških planova i poslovnog plana Društva.

Razvoj i održavanje
Odjel razvoja i održavanja zadužen je za kontinuirani razvoj i održavanje postojećeg aplikativnog softvera i svih njegovih sestrinskih aplikacija te web stranica MCS Grupe.

Odjel je zadužen i za dijagnosticiranje prirode problema, u suradnji sa odjelom tehničke podrške, korisnicima Medicus.Net-a i eNaručivanja u slučaju pojave problema vezanih za korištenje sustava po izvršenoj implementaciji, kao i za poslove daljnje nadogradnje sustava kod postojećih klijenata te rješavanje problema stručno tehničke prirode koji izlaze iz djelokruga odjela tehničke podrške.

Odjel je zadužen  za razvoj  informatičkog sustava Medicus.Net što obuhvaća razvoj aplikativnog softvera te dizajniranje i administriranje baza podataka vezanih za Medicus.Net i povezane sustave.

Razvoj aplikativnog softvera uključuje analizu potreba i funkcionalnih zahtjeva za softverski dio informatičkih rješenja, dizajniranje arhitekture računalne podrške novog informatičkog rješenja, programiranje i implementaciju programskih rješenja. Dizajniranje baza podataka uključuje i implementiranje analitičkih i relacijskih baza podataka.

Korisnička podrška
Odjel korisničke podrške zadužen je za pomoć korisnicima u radu sa aplikacijom,  telefonski te putem opcije „Vi pitate mi odgovaramo“  kao i putem mail korespondencije. Svaki poziv se evidentira, prati u realtime sustavu, zabilježava u nadzornom sustavu te olakšava lakši workforce managment prilikom kreiranja rasporeda.

Dužnost agenata korisničke podrške je ažurno provjeravati sve kanale komuniciranja te u normalnom roku odgovarati na upite korisnika. Također, ovaj odjel je zadužen i za rješavanje  korisnikovih upita i zahtjeva pristiglih putem dopisa preko faxa, svakodnevnu administraciju podataka, otvaranje novih timova i otvaranje zamjena, ažuriranje popisa za plaćanje, organizaciju i održavanje edukacije korisnicima programa svih djelatnosti, te obilazak korisnika na njihovoj lokaciji ukoliko se smatra potrebnim.  Odjel KP se odlikuje po izvrsnom poznavanju programa, sistematičnosti i organiziranosti unutar odjela, odličnim radom pod pritiskom i izuzetnim komunikacijskim vještinama kojima predstavljaju prvu sliku koju korisnik dobija o MCS Grupi.

Tehnička podrška
Odjel tehničke podrške zadužen je za održavanje, nabavu i vođenje evidencije o hardware-u kao i za održavanje operativnih sustava u firmi. Kako u firmi tako i kod klijenata, zadužen je za snimke stanja, konzultacija, planiranje i postavljanje IT infrastrukture te instalaciju software-a, kao i održavanje IT infrastrukture i kontrolu rada IT sustava (kontrola hardware-a, backup, i podatkovni serveri).
Poslovna analiza
Odjel poslovne analize zadužen je za testiranje i verifikaciju ispravnosti  proizvedenog softvera te nadzor i reviziju projektne dokumentacije i rokova izvedbe projekata Društva. Testiranje i verifikacija ispravnosti softvera uključuju slijedeće poslove: osmišljavanje procesa testiranja, kreiranje testova za pojedine aplikacije, module i procedure, otkrivanje pogrešaka, dokumentiranje  pogrešaka  (evidenciju  točnog slijeda operacija koje prethode pojavi i dovode do  pogrešaka), izrada detaljnog izvještaja o greškama i proslijeđivanje odgovarajućim odjelima. Dužnost odjela je razvoj i unapređenje metodologije testiranja u svrhu povećanja preciznosti i brzine postupka testiranja. U okviru nadzora izvedbe projekata Odjel je zadužen pratiti  ažurnosti vođenja projektne dokumentacije od strane voditelja pojedinih projekata te o istome izvješćivati Ured direktora.
Opće službe
Odgovornosti odjela općih poslova su svi poslovi vezani za nabavu kapitala (financiranje, investiranje, kreditiranje) i upravljanje novčanim tokom te efikasno upravljanje financijskom imovinom uz odobrenje direktora. Odjel ima dužnost kontrole poslovanja računovodstva i knjigovodstva te nošenje svih  poslova vezanih za imovinsko – pravne odnose, obavezno – pravne odnose, praćenje zakonskih i drugih propisa te osiguravanje njihove primjene. Odjel je također aktivno angažiran na aktivnostima vezanim uz administrativne poslove iz djelokruga radno – pravnih odnosa, na obavljanju poslova u vezi s zapošljavanja novih djelatnika, na praćenju i provođenju prava, obveza te odgovornosti zaposlenika kao i tvrtke u radnom odnosu. Djelatnici odjela općih poslova organiziraju te prate osiguranje osoba, prostora te imovine MCS Grupe.

Generička slika - korisnik Danijel MCS Grupa d.o.o. Kod nas je uvijek dinamično i svaki dan na poslu mi je u potpunosti ispunjen. Jedna od glavnih prednosti rada je jako ugodna i pozitivna atmosfera. U takvoj atmosferi lakše rješavam sve probleme kada se pojave u svakodnevnim zadacima.

Generička slika - korisnik Nikola MCS Grupa d.o.o. Posao u MCS Grupi omogućio mi je da steknem brojna znanja i usavršim se u području koje me najviše zanima. Od prvog dana pa do danas, rad u vrlo ugodnoj atmosferi ispunio je sva moja očekivanja koja sam stekao za vrijeme studija. Rad u prodaji omogućio mi je kontinuirano educiranje i unapređivanje znanja, a to mi je veliki poticaj u profesionalnoj i osobnoj izgradnji.

Generička slika - korisnik Blanka MCS Grupa d.o.o. Svako jutro ustajem sa željom da odem na posao zbog odlične radne okoline i kolega koji uvažavaju mišljenje. Specifično tržište me potiče da naučim nešto novo te da svoje dosadašnje iskustvo u marketingu primjenim u potpuno drugačijoj tržišnoj atmosferi.

Generička slika - korisnik Marin MCS Grupa d.o.o. MCS Grupa je jedna od rijetkih okolina koja sadrži takvu količinu inteligentnih i dobronamjernih kolega koji te izazivaju da budeš bolji. U svakodnevnom radu s korisnicima putem telefona i na terenu naučio sam kako uvijek trebam biti svjestan potreba korisnika i dati sve od sebe da im pomognem.

Generička slika - korisnik Luka MCS Grupa d.o.o. Kod nas je uvijek dinamično i svaki dan na poslu mi je u potpunosti ispunjen. Jedna od glavnih prednosti rada je jako ugodna i pozitivna atmosfera. U takvoj atmosferi lakše rješavam sve probleme kada se pojave u svakodnevnim zadacima.

Generička slika - korisnik Mislav MCS Grupa d.o.o. Rad na novim, društveno važnim i izazovnim projektima, briga o zaposlenicima i odlična radna atmosfera čine MCS Grupu idealnim poslodavcem!

Generička slika - korisnik Tanja MCS Grupa d.o.o. Radim u MCS Grupi deset godina i mogu reći kako se cijeni osobni trud i zalaganje. Sukladno tome dolaze razne beneficije. MCS kontinuirano brine o svojim zaposlenicima te nam pruža sistematske preglede, teretanu, poklone za djecu i cijeni naše privatno vrijeme.

Sviđa Vam se to što se pročitali? MCS Grupu vidite kao odlično radno okruženje? Pridružite nam se ako ste spremni za nove izazove u razvoju vaše karijere.