e-naručivanje pacijenata

Sustav e-naručivanje je iznimno cjelovit i moderan informacijski sustav koji služi za izravno, elektronsko naručivanje pacijenata na preglede u ordinaciju, laboratorij, dijagnostiku ili specijalistiku te registraciju dolazaka pacijenata.

Sustav e-naručivanje pacijenata podrazumijeva

Jednostavnost i transparentnost u čekaonicama

Skraćivanje vremena potrebnog za pretrage

Web bazirani interaktivni sustav dostupan putem zdravstvene komunikacijske mreže, Interneta, mobilnog uređaja (SMS podsustav)

N

Sukladnost svjetskim i europskim normama

Svojim mogućnostima e-naručivanje®  pacijenata donosi jednostavnost u čekaonice liječničkih ordinacija, pacijentima skraćuje vrijeme potrebno za pretrage, a liječnicima uvid i brzinu u naručivanju. Bolnice, Domovi zdravlja i Poliklinike će dodatnu korist ostvariti zahvaljujući točnim i bogatim statističkim analizama naručivanja i korištenja resursa.