Informatički inženjering

Uz osnovnu tehničku podršku vezanu uz samo održavanje Medicus.Net programa, odjel tehničke podrške MCS Grupe pruža navedene usluge iz područja informatičkih tehnologija:

Informatičko savjetovanje

Projektiranje, izgradnja i održavanje komunikacijskih mreža i mrežne opreme

Nabava, instalacija i održavanje računalne opreme i pisača

Planiranje, nabava, instalacija i održavanje mrežnih i lokalnih operativnih sustava

Projektiranje, izgradnja i održavanje računalnih domena baziranih na MS tehnologiji

Projektiranje, nabava, instalacija i održavanje računalnih poslužitelja

+

Podrška udaljenim pristupom za bilo koji Microsoft Windows® operativni sustav

Ekološko zbrinjavanje elektroničkog otpada

Odjel tehničke podrške pruža usluge nabave, instalacije, održavanje i servisiranja mrežnih i lokalnih Microsoft licenciranih operativnih sustava, kao što su Microsoft Windows® operativni sustavi za osobna računala, Microsoft Windows® serverski operativni sustavi, Microsoft SQL® sustavi za upravljanje bazama podataka, Microsoft Exchange®, Microsoft Office® paketa uredskih programa i dr.

Uz stručno i certificirano osoblje za rad s MS softverskim proizvodima, odjel tehničke podrške MCS Grupe suvereno vrši  bilo kakve instalacije, nadogradnje i održavanje softverskih proizvoda ostalih proizvođača softvera.