Medicus.Net

 

Medicus.Net je vodeće programsko rješenje (cloud) namijenjeno za rad u liječničkim ordinacijama svih djelatnosti; poliklinikama, domovima zdravlja, bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama.

Omogućuje suradnju različitih djelatnosti te uvid u elektronski zdravstveni karton pacijenata, no naglašeno uz strogu kontrolu pristupa medicinskim i  osobnim podacima pacijenata. Program je prilagođen jednostavnom i brzom obavljanju svih aktivnosti vezanih za evidenciju pacijenata te njihovu obradu, štedeći pritom vrijeme liječnika i oslobađajući ga velikog dijela administrativnog posla. Svi podaci o pacijentima i njihovim posjetima ordinaciji (povijesti bolesti, nalazi, recepti, uputnice,…) ostaju trajno zapisani u sustavu i liječniku uvijek dostupni.

Medicus.Net program u potpunosti je prilagođen sljedećim djelatnostima

Više od

timova Primarne zdravstvene zaštite

Više od

timova Sekundarne zdravstvene zaštite

 

od 49 Domova zdravlja

Više od

poliklinika i bolnica

%

Opća obiteljska medicina

%

Zdravstvena zaštita predškolske djece (pedijatrija)

%

Zdravstvena zaštita žena (ginekologija)

%

Dentalna zdravstvena zaštita

%

Patronažna zdravstvena zaštita

timova sanitetskog prijevoza

 

tima medicine rada i sporta

Više od

ustanova zdravstvene njege u kući

 

domova zdravlja/županija sa palijativnom skrbi

 

timova dežurstava (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina)

Galerija