Medicus.Net

Medicina rada

Medicus.Net® izrađen je tako da u najvećoj mogućoj mjeri prati prirodni tijek rada u ordinacijama medicine rada. Svi podaci o pacijentu koji je trenutno kod liječnika pregledno su prikazani na zaslonu (ekranu), a sve radnje dostupne su s jednim ili dva klika.

Prilikom obrade pacijenta, specijalist medicine rada ima uvid u sve bitne podatke o pacijentu unutar terapijskog dijela kartona, mogućnost upisa dijagnoza, postupaka i uputnica te pregledan uvid u izrađene račune i statistike.

Odlike Medicus.Net-a

U OBLAKU

Prvo web bazirano integralno programsko rješenje za rad u liječničkim ordinacijama i ustanovama svih vrsta i djelatnosti

PLAĆATE MJESEČNO

Cjelovito, pristupačno, povoljno programsko rješenje, fleksibilno na promjene

AŽURIRANJE I BACKUP

Ne brinete o novim verzijama programa. Mi također radimo arhiviranje (backup) podataka umjesto Vas.

LAGAN PRISTUP

Programu se pristupa s bilo koje lokacije, računala ili uređaja koji ima pristup internetu

ŠTEDI VRIJEME

Program je prilagođen jednostavnom i brzom obavljanju svih aktivnosti vezanih za evidenciju pacijenata te njihovu obradu, štedeći pritom vrijeme liječnika i oslobađajući ga velikog dijela administrativnog posla

N

Najmodernije rješenje

Najkorištenije i najmodernije programsko rješenje u RH

Mogućnosti

 • Povijest bolesti sa predefiniranim tekstualnim predlošcima
 • Mogućnost izmjene općih podataka pacijenta
 • Osobno plaćanje kroz odabir partnera, cjenika i broja računa određenog pacijenta
 • Uvid kroz karticu karton pacijenta u sve otvorene protokole na pregledu pacijenta
 • Omogućen rad većeg broja timova paralelno
 • Brzi unos multimedijalnog materijala
 • Dodavanje firmi prema kojima se izdaju računi kroz karticu partneri
 • Izdrada grupnih računa za partnere
 • Slanje eRačuna

Terapijski dio kartona

 • Povijest bolesti sa predefiniranim tekstualnim predlošcima
 • Opći podaci
 • Kartoni
 • Mjerenja
 • Razlog dolaska

Dijagnoze, uputnice i uvjerenja

 • Mogućnost provjere svih ranije upisanih dijagnoza i upis novih
 • Uvid u prijašnje uputnice za odabranog pacijenta
 • Dodavanje crvene ili bijele (privatna) uputnice na pregled
 • Izrada uvjerenja za pacijenta

Fakturiranje

 • Upis postupaka za račune, fakturiranja te provjere izrađenih računa
 • Dodavanje novih postupaka uz mogućnost uklanjanja već dodanih postupaka
 • Izrada normativa (postupak koji u sebi može sačinjavati više postupaka)
 • Dodavanje DTP postupaka
 • Unos različitih cjenika za plaćanje

Administracija

 • Upis matičnih podataka pacijenta
 • Administracija računa – snimanje računa za potrebe Ceziha
 • Slanje grupnih faktura osiguravajućim kućama
 • Mogućnost upisa predefiniranog teksta koji se kasnije može kao šablona ubacivati u povijest bolesti, uputnica PZZ, uputnica SKZZ, Uvjerenje vozača, Uvjerenje radnici, Uvjerenje sportaši, Uvjerenje čuvari, Liječnička svjedodžba (poglavlje 10)
 • Upis cjenika za osobno plaćanje
 • Upis novog partnera (poduzeća) ili provjera već postojećih partnera u sustavu
 • Popis izvršenih pregleda u određenom vremensku razdoblju ili provjera svih pregleda za određenog pacijenta
 • HZZO status osiguranja –provjera osiguranja pacijenta prema OIB-u, MBO-u, id/flid ili broju kartice DZO
 • Upis ispričnica, hospitalizacije ili provjera već ranije upisanih hospitalizacija određenom pacijentu
 • Upis novog sanitetskog prijevoza ili provjera već ranije upisanih
 • Mogućnost provjere tima ili djelatnosti u kojoj se obrađuju pacijenti
 • Mogućnost izrade izvješća
 • Ispis privatnog recepta ili provjera prijašnje izdanih privatnih recepata
 • Upis potvrda, kreiranje ponuda i predložaka

Želite li više informacija?