Medicus.Net

Palijativna skrb

Medicus.Net program za palijativnu skrb povezuje sve razine zdravstvene skrbi (primarna, sekundarna, tercijarna) kao i nezdravstvene entitete (socijalne službe, civilne osobe, …). Svi korisnici pristupaju programskom rješenju i njegovom centralnom informatičkom sustavu za palijativu (CISPAL). Sustav skuplja i distribuira podatke te omogućuje nadzor i upravljanje nad palijativnom skrbi na razini Doma zdravlja ili Županije. CISPAL je platforma na kojoj svi uključeni dionici mogu međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije o pacijentima u realnom vremenu.

Popis funkcionalnosti

Ažuran popis/registar palijativnih pacijenata, palijativnih timova, volontera, posudionice pomagala…

Županijska i nacionalna razina

Ažurni kartoni palijativnih pacijenata i njihovih statusa

Notificiranje o relevantnim promjenama

Strukturirani zahtjevi za palijativnom skrbi, strukturirana izvješća o palijativnim posjetima

Jednostavno slanje i dijeljenje slikovnog materijala

Cjelovita obrada pacijenta i unos zdravstvenih podataka od strane zdravstvenih entiteta

Unos zapažanja i dogovorenih obrazaca/upitnika od strane entiteta van domene zdravstva (volonteri, duhovnici, socijalni radnici...)

Razmjena informacija između sudionika sukladno njihovim ovlastima i pravima

Cjelovita obrada pacijenta i unos zdravstvenih podataka od strane zdravstvenih entiteta

Želite li više informacija?

U projekt su uključeni sljedeći sudionici/entiteti

Želite li više informacija?