Medicus.Net

Patronažna zdravstvena zaštita

MCS Grupa je u suradnji sa stručnim timom glavnih i patronažnih sestara Domova zdravlja razvila djelatnost Patronažne zdravstvene zaštite u Medicus.Net programu koji pokriva sve zakonske zahtjeve i u potpunosti podržava rad patronažnih sestara.

Trenutno u Medicus.Net programu radi više od

od ukupno 860 patronažnih sestara diljem Republike Hrvatske

Kroz naš sustav napravili smo povezivanje/integraciju dvije srodne djelatnosti (opća/obiteljska medicina i patronažna zdravstvena zaštita).

Povezivanje omogućuje obostrano dijeljenje informacija kako bi se osiguralo sveobuhvatno praćenju zdravstvenog i socijalnog stanja pacijenta.

Prvo i jedino web bazirano rješenje u potpunosti prilagođeno za rad djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite

Pristup programu sa bilo koje lokacije koja ima pristup Internetu, jedino Cloud rješenje za rad u djelatnosti Patronažne zdravstvene zaštite.

Glavna sestra

Glavna sestra ima mogućnost uvida u rad svih patronažnih sestara u Domu zdravlja.

Centralizirano arhiviranje podataka

Dom zdravlja/patronažne sestre ne brinu o arhiviranju podataka, koje se vrši automatski na nivou sustava, dnevno, tjedno i mjesečno, a sustav je i koncipiran tako da praktički svakog trenutka postoji sigurnosna kopija podataka (redoviti nadzor Agencije za zaštitu osobnih podataka).

Centralizirano osvježavanje verzija i baza podataka, praćenje zakonskih propisa

Dom zdravlja/patronažne sestre ne brinu o instalacijama novih verzija, općenito operateri ne brinu o nikakvim zakonskim promjenama, kao niti o promjenama sustava koje propisuje HZZO/CEZIH. Sve promjene su automatski objavljene od strane MCS Grupe d.o.o. i uključene su u cijenu mjesečnog održavanja.

Jednostavne mogućnosti zamjene

Patronažna sestra koja mijenja drugu sestru ulazi u program zasebnom identifikacijom, obrađuje pacijente sestre koje mijenja. Nikakve dodatne aktivnosti nisu potrebne, svi podaci koje sestra na zamjeni napravi ostaju zabilježene za obrađene pacijente i dostupne su na uvid.

Mogućnost integracije sa liječnicima opće/obiteljske medicine koji rade na Medicus.Net programu

  • komunikacija između liječnika i sestre u programu
  • slanje zahtjeva za posjetom,
  • vidljivost mjerenja za pacijenta (osnovna mjerenja + dodatna mjerenja) iz djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite u općoj/obiteljskoj medicini i obrnuto,
  • vidljivost izvješća nakon posjete iz patronažne zdravstvene zaštite u općoj/obiteljskoj medicini
  • vidljivost terapije pacijenta (ukoliko liječnik dopusti)
  • vidljivost dijagnoza (ukoliko liječnik dopusti), slanje obrasca za produženje njege bez potrebe printanja.

Želite li više informacija?