Medicus.Net

Poliklinike i bolnice

Medicus.Net vodeće je programsko rješenje u Hrvatskoj za rad u poliklinikama i bolnicama.

Po čemu je Medicus.Net poseban

Djelatnosti pokrivene radom u Medicus.Net programu

R

Dermatovenerologija

R

Dijaliza

R

Fizikalna medicina i terapija

R

Ginekologija

R

Hemodijaliza

R

Hiperbarična i podvodna medicina

R

Humana reprodukcija

R

Interna medicina

R

Klinička citologija

R

Medicina Rada

R

Oftalmologija

R

Oralna kirurgija

R

Ortodoncija

R

Ortopedija

R

Otorinolaringologija

R

Parodontologija

R

Psihijatrija

R

Radiologija

R

Rehabilitacija slušanja i govora

R

i ostale djelatnosti

Medicus.Net danas koristi preko 70 većih i manjih poliklinika i bolnica

Želite li više informacija?