Usklađivanje poslovanja s GDPR-om

25.05.2018

Novosti

Nastavno na naše dugogodišnje poslovanje i nastojanja da uvijek budemo sukladni s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, a obzirom na primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679, poznatiju kao GDPR, koja je stupila na snagu 25.05.2018. godine, i primjenjuje se na organizacije koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke građana Europske unije, napravili smo određene aktivnosti unutar našeg društva kako bismo zadovoljili sve obveze koje nas zbog navedenog očekuju.

U nastojanju da ispunimo obveze koje nas (kao izvršitelja obrade osobnih podataka) zbog svega navedenog očekuju, a između ostalog i da Vas (kao voditelja obrade osobnih podataka) zaštitimo i uskladimo s GDPR Uredbom, barem u dijelu odnosa s nama, napravili smo pravne dokument, Ugovora o zaštiti osobnih podataka, a koji pokriva najširi mogući spektar našeg poslovnog odnosa, vezanog za zaštitu osobnih podataka. Svim korisnicima poslali smo anekse postojećih ugovora te smo Domovima zdravlja, poliklinikama i bolnicama poslali ugovor koji se odnosi isključivo na GDPR.

Molimo Vas kao korisnika i poslovnog partnera, ukoliko se slažete s navedenim Ugovora o zaštiti osobnih podataka, da anekse i ugovore vlastoručno potpišete te 1 (jedan) ovjereni primjerak vratite nama, a 1 (jedan) zadržite za sebe.

Ukoliko se pak odlučite, da bez obzira na navedeno, ne želite potpisati predloženi ugovor, lijepo Vas ovim putem molimo da nam s obrazloženjem ili bez njega, dostavite odgovor iz kojeg je jasno vidljivo da dokument ne želite potpisati.

Vjerujemo da naša nastojanja za boljim i kvalitetnijim prepoznajete u svakodnevnom radu i odnosu prema Vama, te vjerujemo da zaslužujemo Vaše povjerenje i suradnju i u narednom periodu.