Certifikati

Definiranjem ciljeva, strateškim upravljanjem, postavljanjem rokova i projektnim planiranjem jamčimo isporuku naših rješenja u definiranom roku, vrlo visoke razine kvalitete te visoku razinu informacijske sigurnosti. Sukladno tome, nositelji smo certifikata:

Logotop norme ISO 9001:2015

MCS Grupa kao nositelj certifikata koji potvrđuje da je sustav upravljanja tvrtke u skladu s normom ISO 9001:2015.

Uvođenje ISO 9001 standarda, kao najraširenijeg suvremenog načina organizacije i upravljanja poslovnim sustavima, započet je odlukom uprave koja je veću poslovnu djelotvornost i time veće zadovoljstvo korisnika postavila kao temeljni cilj koji se dobivanjem certifikata želi ostvariti.

Poslovanje sukladno ISO 9001 standardu za MCS grupu znači kontinuirano unapređenje postojeće organizacije rada, povećanje kvalitete pružanja usluga prema Korisnicima, povećanje učinkovitosti i zadovoljstva svih djelatnika tvrtke te kao najvažniji cilj povećanje zadovoljstva korisnika koji koriste proizvode i usluge MCS grupe.

Logotip norme 27001:2013

MCS Grupa postala je nositelj međunarodnog certifikata o informacijskoj sigurnosti, ISO norme 27001:2013, certifikata koji posjeduje samo 45 tvrtki u RH. Danas su poslovni podaci jako važna imovina i odgovornost je svake tvrtke da postigne visoku razinu informacijske sigurnosti. MCS Grupa ovim je certifikatom zaokružila svoj koncept upravljanja informacijskom sigurnošću te kvalitetu isporuke proizvoda i usluga, koji potvrđuje već ranije uvedeni certifikat ISO 9001. Pored svih ostalih benefita koje ovakva certifikacija nosi, MCS Grupa želi osnažiti povjerenje svojih korisnika i partnera kroz stanje cjelovitosti, povjerljivosti i dostupnosti informacijske imovine, sukladno pravilima koje uređuje politika informacijske sigurnosti. Uvođenjem ovog standarda, MCS grupa se obvezuje osigurati zaštitu poslovnih podataka u svim aspektima poslovanja na način da svoje, jednako kao i podatke svojih poslovnih partnera, tretira kao tajne, raspoložive i dakako, čuva njihov integritet.

Standard ISO 27001 definira sigurnosne kontrole koje je potrebno ugraditi u organizaciju te je za isto potrebna velika i detaljna priprema koja traje i do nekoliko mjeseci. Norma je prihvaćena kao standard u najvećim i najuspješnijim poslovnim sustavima jer sadrži veliki broj kontrola koje pokrivaju cjelokupno područje poslovanja tvrtke, dokumentacije te praćenja izmjena zakonske regulative.

ISO 27001 definira zahtjeve za uspostavljanje, primjenu, održavanje i poboljšanje sustava upravljanja sigurnošću podataka

ISO 27001 detaljno je propisano na što sve treba paziti, počevši od fizičke sigurnosti, preko sigurnosnih procedura za zaposlenike do zaštite informacijskog sustava

ISO 27001 se odnosi na sigurnost podataka pohranjenih ili transferiranih preko svih vrsti formata – tiskanih, elektroničkih, poštanskih, audiovizualnih i verbalnih. Može se primijeniti u tvrtkama svih veličina kao i jednom odjelu neke tvrtke. S obzirom da certifikat zahtijeva reviziju svake godine, a recertifikaciju svake tri godine, uvođenje ISO 27001 podrazumijeva kontinuiran proces koji nalaže neprestano praćenje i poboljšanja

ISO 27001 dozvoljava i implementaciju dodatnih sigurnosnih kontrola koje nisu obuhvaćene standardom, a velika prednost standarda je da je usklađen sa standardom ISO 9001 koji MCS Grupa također posjeduje, jer se može transparentno uklopiti u tvrtke koje već imaju implementirane te standarde

Logotip ureda za nacionalnu sigurnost

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost

Logotip CEZIH

1010000

102000

104000

105000

1010100

2050200

2xxxxx

Zadnje objave vezane uz certifikate