GDPR

Obzirom na primjenu GDPR-a, MCS Grupa d.o.o. je poduzela sve potrebne korake u smislu usklađivanja svojeg poslovanja s navedenom Uredbom, te će nastaviti poduzimati daljnje mjere i kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Uredbom.

Na ovoj stranici nalaze relevantni materijali:

  • Opća Uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679, hrvatski tekst – ovdje
  • MCS Grupa d.o.o. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – ovdje
  • MCS Grupa d.o.o. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka – ovdje
  • Ukoliko ste naš partner/klijent koji vodi ili obrađuje podatke, a pri tom postupku se koriste MCS-ove usluge kroz poslovni Ugovor s MCS Grupa d.o.o., pri čemu je MCS Grupa d.o.o. izvršitelj obrade u dijelu ili cijelosti, ovdje možete preuzeti Dodatak o obradi osobnih podataka
  • Ukoliko ste povremeni MCS-ov partner/klijent koji vodi ili obrađuje podatke, bez ugovornog odnosa s MCS Grupa d.o.o., a MCS Grupa d.o.o. je izvršitelj obrade u dijelu ili cijelosti, ovdje možete preuzeti Ugovor o obradi osobnih podataka

 

Služba za zaštitu osobnih podataka MCS Grupe d.o.o.