GDPR

Obzirom na primjenu GDPR-a, MCS Grupa d.o.o. je poduzela sve potrebne korake u smislu usklađivanja svojeg poslovanja s navedenom Uredbom, te će nastaviti poduzimati daljnje mjere i kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Uredbom.

Na ovoj stranici nalaze relevantni materijali:

  • Opća Uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679, hrvatski tekst – ovdje
  • MCS Grupa d.o.o. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka – ovdje
  • MCS Grupa d.o.o. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka – ovdje
  • Ukoliko ste naš partner/klijent koji vodi ili obrađuje podatke, a pri tom postupku se koriste MCS-ove usluge kroz poslovni Ugovor s MCS Grupa d.o.o., pri čemu je MCS Grupa d.o.o. izvršitelj obrade u dijelu ili cijelosti, ovdje možete preuzeti Dodatak o obradi osobnih podataka
  • Ukoliko ste povremeni MCS-ov partner/klijent koji vodi ili obrađuje podatke, bez ugovornog odnosa s MCS Grupa d.o.o., a MCS Grupa d.o.o. je izvršitelj obrade u dijelu ili cijelosti, ovdje možete preuzeti Ugovor o obradi osobnih podataka

 

Služba za zaštitu osobnih podataka MCS Grupe d.o.o.

There is a lot of people that would often consider ordering from an inexpensive online paper writing support. Students who are struggling underneath their academic burden can order from an online paper service, to minimize their workload and be sure that they get whatever written on time. On the other hand, the issue with some services can be quite expensive, which could interfere with the achievement of your assignment. To make certain you get the best write my essay essay writing service, you need to understand the basics about the best way best to choose the best essay author for you. Here are some of the advice that could help you learn about how to find the best essay writers for your requirements.