STIPENDIJE

Tekst natječaja

Prijavni obrazac

Česta pitanja

Česta pitanja

Kome je namijenjena ova stipendija?

Državljanima Republike Hrvatske, koji žele ostvariti karijeru u ICT domeni kao računalni programeri. Stipendiju mogu dobiti oni koji će studirati studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo na Veleučilištu u Virovitici u akademskoj godini 2023./2024., neovisno o tome jesu li tek upisali studij ili su „stariji“ studenti.

 

Tko daje stipendiju?

Stipendiju daje tvrtka MCS Grupa d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: stipenditor), u želji da svoj tim kontinuirano širi kvalitetnim ljudima. Ovaj pristup omogućava suradnju s budućim zaposlenicima od prvog dana upisa studija.
Dinamično okruženje, nove tehnologije, učenje, timski rad, ugodan poslovni prostor, mogućnost napredovanja, neograničena količina kave i čajeva, besplatna teretana samo su neki od benefita koji zaposlenici MCS-a imaju.

 

Kako se prijaviti?

Vrlo jednostavno. Prijavu, uz koju ćeš priložiti motivacijsko pismo, životopis i popunjeni i potpisani prijavni obrazac trebaš poslati na e-mail: stipendije@mcs.hr. Ovo trebaš napraviti najkasnije do 30. rujna 2023. godine u 23:59.

 

Gdje mogu pronaći prijavni obrazac?

Prijavni obrazac dostupan je na internetskoj stranici http://www.mcs.hr/stipendije.

 

Što još trebam „od papira“?

Ukoliko budeš odabran za stipendiju, prije sklapanja ugovora o stipendiranju, dostavit ćeš potpisanu i izjavu da nisi korisnik niti jedne druge stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija. Ali o ovome ne moraš razmišljati do dana upisa i potpisivanja ugovora o stipendiranju.

 

Kada i gdje potpisujem ugovor o stipendiranju?

Ugovor o stipendiranju potpisat ćeš u prostoru MCS Grupe u Zagrebu, prema unaprijed objavljenom terminu.

 

Koliki je mjesečni iznos stipendije?

Stipendija tijekom studiranja (osim kolovoza) isplaćuje se u mjesečnom neto iznosu od:

 • 135,00 EUR tijekom probnog perioda (1.10.2023.-28.2.2024.)
 • 200,00 EUR nakon probnog perioda za studente upisane na prvu studijsku godinu
 • 265,00 EUR nakon probnog perioda za studente upisane na drugu studijsku godinu
 • 400,00 EUR kn nakon probnog perioda za studente upisane na treću studijsku godinu

 

Što je to „probni period“ („probni rok“)?

Tijekom prvog semestra i prvog zimskog ispitnog roka (okvirno, 1.10.2023.-28.2.2024.) MCS Grupa će pratiti tvoje napredovanje kroz studij, posebno postignuća na „programerskim“ predmetima. S druge strane, i ti ćeš imati priliko procijeniti kako se snalaziš na studiju i kakvi su ti dojmovi što se tiče stipenditora, MCS Grupe. Ukoliko na kraju probnog roka zadovoljstvo bude obostrano, ciklus stipendiranja se nastavlja, uz povećanje mjesečnog iznosa stipendije. U suprotnom, bilo koja od strana može raskinuti ugovor o stipendiranju.

 

Ukoliko ugovor bude raskinut nakon probnog roka, vraćam li do tada isplaćen iznos stipendije?

Ne, nisi dužan vraćati stipendiju koju si dobio tijekom probnog roka, bez obzira raskidaš li ugovor ti ili stipenditor. Naime, svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor o stipendiranju najkasnije 15 dana nakon isteka probnog roka bez obrazloženja. U tom slučaju, stipendist nije dužan vraćati do tada isplaćen iznos stipendije.

 

Koje su moje obveze?

Obveze stipendista su:

 • Uredno pohađanje nastave i izvršavanje svih studentskih obveza.
 • Izvještavanje stipenditora o svakoj promjeni studentskog statusa (upis akademske godine, prekid ili završetak studija i sl.)
 • Zapošljavanje kod stipenditora u trajanju koje je jednako vremenu trajanju ugovora o stipendiranju, ukoliko mu stipenditor ponudi zaposlenje u struci, u roku od 60 dana od završetka studija, uz financijske uvjete koji su uobičajeni za stipenditora
 • Davanje suglasnosti Visokoj školi Virovitica da može dostavljati stipenditoru podatke o statusu stipendista na studiju, kao i rezultate koje stipendist postiže na nastavi, ispitima, kolokvijima i vannastavnim aktivnostima.
 • Završiti studij najkasnije do 1. listopada 2027. godine.

 

A obveze stipenditora?

 • Isplata stipendije tijekom studiranja (osim kolovoza)
 • Osigurati mogućnost obavljanja stručne prakse stipendistu.
 • Osigurati mogućnost izrade završnog rada stipendistu.
 • Osigurati zapošljavanje stipendistu kod stipenditora. Mjesto obavljanja posla je Zagreb. Ukoliko stipenditor i stipendist postignu dogovor, mjesto obavljanja posla može biti i druga lokacija.

 

Što ukoliko padnem godinu?

Tu akademsku godinu nećeš primati stipendiju. Naime, stipenditor nije dužan isplaćivati stipendiju u akademskoj godini u kojoj stipendist ima status ponavljača. No, ti si i dalje stipendista i imaš mogućnost završiti studij u roku koji je propisan stipendijom.

 

Može li se ugovor o stipendiranju zamrznuti?

Može. Zamrzavanje ugovora o stipendiranju možeš zatražiti u slučaju da za to postoje opravdane okolnosti (bolest, viša sila i sl.).

 

Što kada završim studij?

Po završetku studija stipenditor ti je dužan ponuditi zaposlenje. Tvoja je pak obveza zapošljavanje kod stipenditora u trajanju koje je jednako vremenu trajanju ugovora o stipendiranju.

 

Može li mi stipenditor ponuditi neadekvatan posao ili plaću?

Ne može. Sve tvoje obveze vrijede isključivo ukoliko ti stipenditor ponudi zaposlenje u struci, u roku od 60 dana od završetka studija, uz financijske uvjete koji su uobičajeni za stipenditora.

 

Postoji li mogućnost rada i na nekoj drugom lokaciji?

Postoji. Ukoliko ti i stipenditor postignete dogovor, mjesto obavljanja posla može biti i druga lokacija. Drugim riječima, ukoliko želiš ostati raditi u sredini iz koje si došao na studij, to je moguće.

 6,508 ukupno pregleda,  5 pregleda danas