Medicus.Net

Domovi zdravlja

Medicus.Net je najprikladnije programsko rješenje za Domove zdravlja jer omogućava objedinjavanje svih djelatnosti Doma zdravlja u jednu cjelinu. Vrijednost suradnje putem Medicus.Net programa između liječnika pzz i liječnika skzz te dijagnostike najbolje se vidi u Integralnom elektronskom kartonu pacijenta kojem su sadržani svi pregledi u pzz, nalazi dijagnostičkih obrada, laboratorijski nalazi i svi ostali podaci koji omogućavaju kvalitetno i transparentno vođenje pacijenata.

Računovodstvo Doma zdravlja ima mogućnost izrađivati račune te izvješća ordinacija koje pripadaju Ustanovi neovisno o fizičkoj lokaciji ordinacije. Medicus.Net ima mogućnost integracije sa poslovnim sustavima (knjigovodstvo).

Sustav potpore u odlučivanju – Management portal je web baziran sustav posebno dizajniran da upravi Doma zdravlja na jednostavan, zanimljiv i pregledan način omogući uvid u rad svake pojedine ordinacije ili čitave djelatnosti. Obzirom da su sve ordinacije visoko informatizirane (cloud tehnologija), sustav prikazuje i analizira podatke, omogućava praćenje efikasnosti te utječe na planiranje buduće efikasnosti ordinacije.

eDomZdravlja

Sustav eDomZdravlja je web baziran sustav koji pomoću svojih aplikacija omogućava efikasnije obavljanje svakodnevnih administrativnih i upravljačkih poslova unutar ustanove.

Aplikacije sustava

Management portal

Praćenje efikasnosti ordinacija

Mapa ustanova

Prikaz timova na interaktivnoj Google karti

Sustav poruka

Komunikacija službi i djelatnika doma zdravlja

Upravljanje dokumentima

Organizacija i upravljanje dokumentima

Ljudski resursi

Praćenje radnog vremena zaposlenika

Status računalne opreme

Informacije o računalnoj opremi koju koriste zdravstveni djelatnici

Plan nabave i financijski plan

Sustav praćenja nabave i financijskog plana

Fakturni

Sustav generiranja izlaznih računa

Materijalno i skladište

Sustav evidencije stanja materijala po ordinacijama i službama

Evidencija radnog vremena

Sustav evidencije radnog vremena djelatnika

Centralno HZZO fakturiranje

Sustav generiranja centraliziranog fakturiranja

Integralni knjigovodstveni sustav

Kadrovska

Sustav evidencije rada kadrovske službe

Urudžbeni

Sustav evidencije i praćenja ulaza i izlaza dokumenata

Napredne analize medicinskih podataka

Medicus.Net koristi čak

%

Dom zdravlja u Republici Hrvatskoj

Želite li više informacija?