EU projekti

Zastava Republike Hrvatske
Logotip Europske Unije
Logotip Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Logotip Operativnog programa - Konkurentnost i kohezija

Inovacija procesa, organizacije poslovanja i komercijalizacija Zdravlje.Net proizvoda

Uvođenjem CRM sustava do povećanja konkurentnosti poduzeća MCS Grupa d.o.o.

Unapređenje poslovne web stranice poduzeća MCS Grupa d.o.o.